Η Φιλοσοφία μας

Βασιζόμενοι στη Φιλοσοφία μας, επικεντρώνουμε στο Μαθητή έχοντας τους εξής στόχους:

  • Την Άριστη Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας.
  • Την απόκτηση εγκεκριμένων από τον ΑΣΕΠ πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας.

Οι διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι που ακολουθούμε, συμβάλλουν στην προώθηση κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών και ηθών.

Μαθήτρια

Στα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Αφοί Μπέτση,
η φιλοσοφία μας αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης που παρέχουμε.