Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 109
Τηλέφωνο: 2104916363
Fax: 210490892