Διεύθυνση: Πόντου 50
Τηλέφωνο: 2106218312
Fax: 2106219508