Διεύθυνση: Λεωφόρος Διονύσου 99
Τηλέφωνο: 2106211352
Fax: -