Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΜΠΕΤΣΗΣ, διατηρούν τα παρακάτω παραρτήματα στις περιοχές :

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 109
Τηλέφωνο: 2104916363
Fax: 210490892

Διεύθυνση: Πύργου 31
Τηλέφωνο: 2104933661
Fax: -

Διεύθυνση: Λεωφόρος Διονύσου 99
Τηλέφωνο: 2106211352
Fax: -

Διεύθυνση: Πόντου 50
Τηλέφωνο: 2106218312
Fax: 2106219508